granitebb.com
The domain granitebb.com may be for sale. Please send an inquiry to info@first1.com

Käännöspalvelu

Tarjoamme ammattimaista ja korkeatasoista tulkkaus-, käännös- ja lokalisointipalveluita. Autamme teitä kommunikoimaan täsmällisesti ja luontevasti kohdekielellä. Palveluksessamme on useilla eri kielillä työskenteleviä ammattikääntäjiä, joten löydämme varmasti yrityksellenne parhaat mahdolliset ratkaisut.

Huolehdimme kaikista yrityksenne käännös- ja lokalisaatiotarpeista. Mitä enemmän teette yhteistyötä kanssamme, sitä paremmin opimme tuntemaan yrityksenne vaatimukset ja voimme räätälöidä teille parhaat ratkaisut. Hyödyntämällä viimeistä teknologiaa pystymme myös tuottamaan käännöspalveluita mahdollisimman edullisesti.

Käännöspalveluistamme vastaavat kääntäjät ovat kokeneita ammattilaisia, jotka puhuvat kohdekieltä äidinkielenään. Käytössämme on useita kääntäjiä, joilla on vahva kielellinen erityisosaaminen useilta erityisaloilta.

 

Laadun varmistaminen

Käännös- ja lokalisaatiotyömme laadun varmistamiseksi tarkistamme tehdyn työn huolellisesti käännösprosessin eri vaiheissa.:

  • Tarkistusluku
  • Asiakaspalaveri ennen lopullisen version valmistamista

Käännöksen valmistuttua keskustelemme käännöksestä kanssanne ja otamme huomioon mahdolliset parannusehdotuksenne viimeistelläksemme työn teknisen ja kielellisen tason siten, että olette tyytyväinen laatuun.

Käännetyn dokumentin tarkistusluku on välttämätöntä käännöksen laadun takaamiseksi. Yrityksemme huolehtii siitä, että kaikki käännösprosessin vaiheet toteutetaan ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti.

Käytämme kääntämisessä ja tarkistuslukemisessa eri henkilöitä. Tämä on korkeatasoisen käännöstyön perusedellytys. Näin mahdolliset kirjoitusvirheet ja sisällölliset epäjohdonmukaisuudet havaitaan suuremmalla todennäköisyydellä. Käännöspalvelumme soveltuu erityistä tarkkaavaisuutta ja kriittisyyttä edellyttävien dokumenttien ja asiakirjojen kääntämiseen.

Tarjoamme hyvin eritasoisia käännöspalveluita asiakkaidemme erityistarpeet huomioiden ¬– olipa kyseessä sitten kertaluonteinen asiakirjan kääntäminen tai asteittain etenevä ja pitkäkestoinen lokalisaatiohanke. Erityisesti lokalisaatioprojekteissa (Esimerkiksi ulkomaisen yrityksen lanseeraamisessa ja kotouttamisessa kohdemaan kulttuuriin ja kilpailuympäristöön) ammattimaisesta käännöspalvelusta voi olla merkittävää hyötyä. Erityisesti kun käännettävä materiaali on uutta, arkaluontoista tai monimutkaista, ammattimainen käännöstiimimme pystyy ottamaan tarpeelliset kulttuuriset ja kielelliset seikat huomioon, ja tuottaa laadukasta materiaalia luotettavasti.

Voitte olla vakuuttuneita siitä, että valitsemme kaikkein soveltuvimmat kielenkääntäjät teidän nimenomaisia käännöstarpeitanne ajatellen. Lukuisat yritykset ympäri maailman käyttävät palveluitamme, koska pystymme tuottamaan täsmällisiä käännöksiä sovittujen aikataulujen ja budjetin puitteissa.

Tietoa kääntäjistämme

Kääntäjämme suhtautuvat työhönsä erittäin suurella ammattiylpeydellä. Työn korkea laatu on heille ensisijaisen tärkeää. Yrityksemme etsii ja palkkaa ainoastaan kaikkein sopivimpia kääntäjiä, joilla on edellytykset suoriutua monitasoisista työtehtävistä.

 

Jos työnne on kiireellinen, voimme käyttää useita kääntäjiä toteuttamaan työn haluamassanne ajassa. Tällöin pyrimme siihen, että käännöksen tyyli on yhdenmukainen.
Keskustelemme yksityiskohtaisesti vaatimuksistanne ja tarpeistanne ja laadimme yhdessä projektisuunnitelman.

 

translation
 
Klikkaa tästä jos haluat aloittaa käännösprosessin